INVITASJON TIL DEBATT


Som følge av et kynisk maktspill hvor Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har deltatt, står Norge i fare for å havne i borgerkrig.

Bakenforliggende er en barnevern sak hvor beviser ble unndratt av barnevernet.
Ved å unndra bevisene fikk barnevernet laget en rapport de kunne benytte for å ta omsorgen for barna. Saken ble benyttet som et politisk spill i Østre Toten kommune og Arbeiderpartiet ga Senterpartiet ordfører posisjonen for å få dekket over lovbrudd av Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet hadde 37% av stemmene ved kommunevalget i 2019.
Senterpartiet hadde 29%. Senterpartiet inngikk en hestehandel og fikk ordfører vervet for å dekke over for tidligere AP ordfører og rådmann. Rådmannen fikk en sluttpakke på mange millioner.

Erna Solberg ble konfrontert med saken og bevisene, men har valgt å følge det politiske spillet med å blokkere for etterforskning. 

Dokumentasjon viser at de politiske partiene har benyttet saken i et maktspill, fremfor å hjelpe familien som blir undertrykket av det barnevernet og rettsstaten. Samtlige partier i storting og regjering er senere involvert og alle velger å tie om saken og heller la overgrepet og undertrykkelsen fortsette! 

PST sjefen ble konfrontert med 21 års fengsel dersom han ikke stanset overgrepet fra Østre Toten.
Han valgte å blokkere for rettssikkerheten ved å ignorere henvendelsen og gambler så med rikets sikkerhet.

Et faktum blir at han viser at de som undertrykkes og blokkeres av politi og rettssystemet når offentlige etater begår lovbrudd, ikke har andre muligheter enn å angripe norsk infrastruktur. Hans handling viser at systemet er villig til å ofre liv. Kameraderi og proteksjonisme av eliten er viktigere enn å stille ansvarlige for overgrep og undertrykkelse til ansvar!

Som følge av dette er rikets sikkerhet og fred satt i fare!

VI INVITERER TIL DEBATT RUNDT ANGREP PÅ NORGE!

Vi viser til følgende artikler:

1) Partiløfte: 21 års fengsel!

Artikkelen viser hvordan det offentlige blokkerer for gransking og setter rikets fred i fare ved å sperre undertrykte fra å få sine saker gransket av kommisjonæren for menneskerettigheter.
Man har kommet til et punkt hvor man kan oppfordre alle som undertrykkes til å brenne biler, velte lyktestolper og sabotere strømnettet uten at politiet tør å gjøre noe for å hindre slike uttalelser.

Politiet står handlingslammet og vil ikke stanse slike ytringer. Bakgrunnen ligger i at de da må opprette sak. Som mistenkt for kriminelle handlinger, har man fri sakførsel og ingen begrensning i advokatbistanden. Undertrykkelsen skjer ved at landets innbyggere blokkeres fra god rettshjelp når det offentlige står for lovbruddene!

2) Militær reform

Den militære reformen går på å eliminere eliten i de land som hisser til krig eller undertrykke befolkningen. Fremfor å fore våpenindustrien med penger, ønsker man en overgang til at det trenes opp sabotører som benytter nervegift og små droner til å eliminere politikere, politisjefer, dommere, diplomater, journalister og nyhetsredaktører.

Vi inviterer her til åpen debatt og vi ønsker dine meninger rundt undertrykkelsen i Norge og hva bør gjøre for å forhindre at biler brennes, lyktestolper veltes, strømnettet saboteres eller at eliten blir offer for droner utstyrt med nervegass.
Debatten kan kommenteres på Facebook på følgende link: 
https://www.facebook.com/groups/182697786143614/permalink/509189710161085/
Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *