Konspirasjon


Warning: Division by zero in /home/samfucbj/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

Man kan til stadighet lese om konspirasjonsteori mot det offentlige.
Likevel har konspirasjon og konspirasjonsteori flere sider og ansikt.

Vi ønsker å sette fokuset på hva konspirasjon er.

Konspirasjon betyr sammensvergelse eller komplott. En konspirasjon består av flere parter som av ulike grunner samarbeider i et felles formål eller av en felles forståelse av riktighet. Som en del av konspirasjonen er det ikke synlige forbindelser mellom partene av stor grad, for annet av at de har en tilsvarende mening om saken.

| | | Next → |
Del dette: