Krav om granskning for grov krenkelse av statsforvaltningen

Krav om granskning for grov krenkelse av statsforvaltningen
Ingar Andresen 
ma. 28.06.2021 14.16

 •  postmottak@stortinget.no <postmottak@stortinget.no>;
 •  post@slottet.no <post@slottet.no>;
 •  post@arbeiderpartiet.no <post@arbeiderpartiet.no>;
 •  info@hoyre.no <info@hoyre.no>;
 •  frp@frp.no <frp@frp.no>;
 •  post@sp.no <post@sp.no>;
 •  post@sv.no <post@sv.no>;
 •  hei@venstre.no <hei@venstre.no>;
 •  krf@krf.no <krf@krf.no>;
 •  mdg@mdg.no <mdg@mdg.no>;
 •  roedt@roedt.no <roedt@roedt.no>;
 •  abe@dagbladet.no <abe@dagbladet.no>;
 •  gard.steiro@vg.no <gard.steiro@vg.no>
8 vedlegg (7 MB)
An fMRI study of affective perspective taking in individuals with psychopathy.pdf; Brev til Kongen og hans folk.pdf; Del 1.pdf; Del 2. Partiet Gjør Det Selv.pdf; Del 3. KRAV.pdf; Functional neural correlates of psychopathy – a meta-analysis of MRI data.pdf; Introduksjon -Krav om granskning av regjering og storting for grov krenkelse av statsforvaltningen.pdf; Overview of Functional Magnetic Resonance Imaging.pdf;
 

Det sendes herved over krav om gransking av Storting og regjering i forbindelse med grov krenkelse av statsforvaltningen.

Kravet innebærer en full gransking av hele det politiske system og offentlig maktapparat, i regi av kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa.

Forsendelsen går til Stortinget og samtlige politiske partier representert i Storting og regjering.

Samtidig går den også til Kongen og øverste ledere for Dagbladet og VG. 

Forsendelsen inneholder:

1) Introduksjon

2) Del 1. (Dette er et dokument som unntas offentligheten for å beskytte rikets sikkerhet.)

3) Del 2. Partiprogram for Partiet Gjør Det Selv

4) Del 3. Krav

5) Brevet til Kongen og hans folk

 

Vedlegg til introduksjon:

6) An fMRI study of affective perspective taking in individuals with psychopathy 

7) Functional neural correlates of psychopathy – a meta-analysis of MRI data 

8) Overview of Functional Magnetic Resonance Imaging 

 

Det gjøres oppmerksom på at alt publiseres for uten del 1 og del 2 i denne omgang.

De politiske partier har 14 dager på å avklare om sittende Storting og regjering skal gå av, i kombinasjon med at alle kravene innfris.

 

Hilsen

Ingar Andresen

De som ønsker del 1 og del 2, kan sende en epost til ingar (at) samfunnet.org 
Jeg vil da sende kopi med alle dokumenter usensurert, om kravene ikke innfris.
Del dette: