KRAV OM RIKSRETT

Her følger en epost sendt til Stortinget 19.12-2020.

Emne: KRAV OM RIKSRETT
Dato: Lørdag 19. desember 2020 13.17
Fra: Ingar Andresen <sensurert>
Til: postmottak@stortinget.no <postmottak@stortinget.no>

TIL STORTINGETS POLITIKERE ,
KRAV OM RIKSRETT 

På fredag 18.12-2020 sendte jeg epost som man finner under til PST. 
Jeg ber om at dere først ser på den eposten og de to Facebook artiklene som det lenkes til. 
Dette er av høy relevans, da det vises til blant annet min anmeldelse av Politiet Innlandet, Politiets Spesialenhet og Justisdepartementet ved tidligere justisminister Jøran Kallmyr.

– 

Med tanken om at PST forstår seg på kjemi og hva som ligger av farer under et slikt Gjør Det Selv verksted, så jeg ingen hensikt i å fortelle at jeg utover må legge ut sikkerhetsprotokoller i forbindelse med lab arbeide.  

Det som er mitt poeng, er at når det offentlige i Norge begår lovbrudd i forbindelse med barnevernssaker og dette dekkes over av politi og andre offentlige instanser, så er det grove menneskerettsforbrytelser som skjer! 

Når landets politikere nekter å ta seg av og rydde opp i lovbrudd som går under menneskerettsforbrytelser, har befolkningen lov til å benytte de tiltak som trengs. 
Dette inkluderer å bygge opp en frigjøringshær. I dag vil en slik hær bestå av droner og presise våpen. 
Man trenger ikke være mange personer for å slå ut hele det offentlige apparat. 

Jeg gjør det klart at jeg selv ikke kommer til å gjøre noe fysiske angrep. 
På den annen side vil jeg tilgjengeliggjøre all teknologi som jeg anser nyttig for at befolkningen skal få tatt makten tilbake fra systemet som undertrykker oss! 

Jeg vet at angrepene som har skjedd mot for eksempel NAV kontorer, skyldes at man blir møtt med døvhet av samfunnet. 
Problemet er at de som har gjort det, har vært i en så dårlig forfatning at de ikke har forstått hvor angrepene bør skje.

Folk bryr seg ikke om at det offentlige undertrykker fordi de er så indoktrinerte og hjernevasket med at slikt ikke skjer i Norge!
Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International, nekter å gjøre noe her i Norge!
Selv om pressen får pressestøtte, gjør de nøyaktig det samme som det offentlige når man henvender seg for å få hjelp. 
De dropper å besvare henvendelsen og bryter med dette de viktigste punktene for å kunne få pressestøtte! 
Jeg sikter da til Vær Varsom-plakaten viktigste punker for å kunne kalle seg journalist eller nyhetsmedia. 
For å være presse må de viktigste punktene i Vær Varsom-Plakaten følges, ellers er det svindel av statskassen og det norske folk når man tar imot pressestøtte! 

Dette med å ikke besvare henvendelser gjelder også regjeringens departementer, det gjelder stortingets kontroll og konstitusjonskomite, det gjelder parti ledelsen i partier hvor partimedlemmer er med på å begå overgrep mot befolkningen ved å ikke varsle om klare lovbrudd, riksrevisjonen, sivilombudsmann, fylkesmenn, osv. 
Politiet gjør som NAV og henlegger uten å oppgi person som henlegger; fordi de vet at det de gjør er helt feil og sikkert også straffbart! 
Ingen ønsker å signere, så dette utelates for å ikke få problemer selv. 
Ingen tør å varsle om de interne problemer, men gjøre som man blir bedt om for ikke å miste jobben!  

Dette betyr at overgrepene fra det offentlige må komme i fokus, enten ved at nye politiske krefter starter å ta tak i problemene som nåværende kyniske partiledelser har stått for. 
Eller at det kommer en kraftig rekyl av de som er utsatt for grove menneskerettighetsbrudd i Norge, går til angrep for å bli hørt og sett!
For å sette ting i kontekst er det enklere, billigere og raskere å lage forbudte nervegasser, enn det er å lage bioplast. 
For de av dere ved Stortinget som ikke har vært med på å dekke over for menneskerettighetsbrudd i Norge, vil dette være hva dere skal begynne å tenke på og styre ut ifra! 

Selv har jeg kjempet mot barnevernet siden 2015. 
Bevisene i saken er helt klare, men når alle i det offentlige apparat nekter å se på bevis så kommer man ingen vei med det offentlige. 
Systemet er rigget slik at man ikke får juridisk hjelp, fordi advokater ikke ønsker å gå mot offentlige etater dersom man ikke kan finansiere alt selv.
Gjør en advokat det, avkorter dommere deres salær og gjør at kun personer som har masse penger, kommer noen vei!
Rettsstaten har blitt fordreid slik at kun de med penger og innflytelse får rettssikkerhet.
Alle med NAV saker er fratatt alle muligheter når NAV velger å dekke over for sine feil.
Slik er det også i alle barnevernssaker. 

Landets ledende politikere snur ryggen til problemet, enda det er tatt opp gjentatte ganger.
Som politiker sitter man på toppen sammen med ledelsen for de offentlige etater, og det er toppene som skal tas! 

Mitt krav er granskning av fakta og igangsetting av riksrett!

Konsekvensen av å ikke ta tak i dette, vil være alt som skjer i etterkant og som er utenfor min kontroll. 

For at ingen skal utslette et nabolag, er jeg nødt til å legge ut sikkerhetsprotokoller for hva man ikke må gjøre i et GDS verksted. 
De protokollene er noe som må være tilgjengelig for alle som forsker innen kjemi. 
Problemet er settingen som dette kommer frem i, dersom det ikke ryddes opp! 

Den settingen er Stortinget med på å legge premissene for. 
Regjeringsmedlemmene og partipolitikere på alle kanter, risikerer alt lang fengselsstraff for å ikke gjøre noe. 
Stortinget skal representere folket og dere får nå sørge for at det kommer på plass riksrett mot ansvarlige politikere, politiledelse, offentlig ledelse, dommerstand og rettsstat forøvrig!

Jeg gjør det klart at jeg skriver i klartekst om skadene dere i Stortinget kan risikere å påføre Norge, ved å ikke oppfylle kravet!
Et samlet Storting må stå til ansvar for eventuelle skader som skjer, dersom det ikke ryddes opp ved riksrett.

Mitt mål er å lage en bedre verden for mine barn og det har også vært mitt fokus under arbeide med filosofien til Gjør Det Selv verkstedene. 

Som politikere er også det deres oppgave!

Jeg ber dere derfor om å lese både forsiden til www.gds-totenvika.noog filosofisiden!
Det vil også mobiliseres via www.totenpaintballdrone.no 

Hilsen 

Ingar Andresen 

_______________________________________________________________________________________________

 

Fra: Ingar Andresen
Sendt: fredag 18. desember 2020 11.31
Til: post@pst.politiet.no <post@pst.politiet.no>
Emne: Sikkerhetsrisiko av undertrykkelse

 
Hei,
For å være sikker på at dere har sett postene jeg har publisert, sender jeg kopi av linkene under.
 
 
Jeg gjør det klart med dette at jeg akter å fortsette å undergrave både politi og rettsstat, da dere står for overgrep mot befolkningen.
Jeg er selv undertrykt som følge av at politi bare henlegger alle anmeldelser, noe som fører til at min familie og meg, ikke får den advokathjelpen vi har krav på.
Når advokat standen også spiller etter reglene om at man ikke skal gjøre noe når det er det offentlige som begår lovbruddene, så blir Norge et aristokrati.
 
Med bakgrunnen i anmeldelsen mot justisdep, politiet innlandet og politiets spesialenhet, anser jeg alt politi i Norge for å være inhabile.
Bakgrunnen ligger selvfølgelig også i kommunikasjon som har vært opp mot statsminister, da min sak kun kan avsluttes ved at det blir riksrett hvor politiledelse også blir domfelt.
 
For at politikere og landet forøvrig blir obs på faren ved å undertrykke befolkningen, anbefaler jeg at dere oppdaterer fremtidige risikoanalyser med sikkerhetsrisikoen som følger av undertrykkelse i forbindelse med bv saker, etc.
Jeg forholder meg etter straffelovens paragraf 19 og publiserer innenfor denne paragrafen.
 
Hilsen
 
Ingar Andresen
Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *