Militær reform

Vi tar her et utdrag fra partiprogrammet som de politiske partiene fikk som en del av kravet om full granskning av maktspillet til den offentlige forvaltning og de politiske partiene.
Partiprogrammet i sin helhet finner man her: PARTIPROGRAM

MILITÆR REFORM

Som et hovedmål ønsker vi å oppnå fred og frihet i verden og er imot at man tar liv.
Dessverre er verdenssituasjon slik at Norge må ha et forsvar og betyr at vi som parti også må ha en forsvars strategi.

Når man er i førstegangstjeneste lærer man at våpenet skal rettes oppover for at man ikke skal være uheldig å treffe venner og kjente. Dette er egentlig en veldig god forsvarspolitikk som vi ønsker å videreutvikle slik at den får et god militær slagkraft. Vår forsvarspolitikk vil derfor dreie seg om å få våpnene til å peke oppover.

Den ny militær strategien tar hensyn til dagens forskning innen psykologi og teknologi utvikling.
Derfor vil alt militært personell bli kontrollert med fMRI og må ha god empati.

Et faktum som kommer tydelig frem fra forskning på menneskets hjerne, er at det er personer med redusert empati eller fraværende empati som setter i gang kriger eller oppfører seg på en slik måte at andre land trenger et militære.

SPESIALISERING PÅ ELIMINERING

For å møte dette problemet på en best mulig måte ønsker vi å utvikle små droner som presist kan plukke ut problem personer. Med andre ord går vi inn for å spesialisere oss på eliminering av eliten til en eventuell motstander med mini droner som kan produseres i motstanders land.

Dette gjør slik at man slipper at motstanders soldater og deres familier er skadelidende.
I stedet er eliten og maskineriet eliten trenger, som er målet for militære aksjoner.

Målene for eliminasjon vil derfor være fra et bredt spekter av viktige personer for motstanders land.
Eksempler er de 100 rikeste, 100 viktigste politikere, 100 mest kjente juristene, 100 dyktigste leger, diplomat familier de har rundt om kring i alle verdens land, samt alle presse arbeidere slik som journalister, kjente bloggere, pressesjefer og redaktører.

Målet for aksjonene vil være mot hele familien til de som velges ut som mål.
I dette ligger det at pressesjefens familie og pressesjefen tas ut, dersom en pressesjef velges som mål. Det anses viktig at det ikke skal være etterlatte som ønsker hevn.

ELIMINERING AV FIENDENS JOURNALISTER OG REDAKTØRER

Bakgrunnen for at man går etter pressen, ligger i at en motstander normalt har propaganda mot egen befolkning, og står også for undertrykkelse av egne innbyggere. Den mest effektive måten å få fjernet et korrupt regime, er ved å sørge for at ingen tør å ha mediedekning for dem.

Det man må huske på er at media også har makt over jurister, dommere og øvrig elite.

Man sørger derfor for at interne problemer hos eliten blir avdekket ved at journalister ønsker å beskytte seg og sin familie. Dette gjør så de blir flinkere til å blinke ut uetiske personer i eliten eller nøkkel personer eliten trenger. Med andre ord sørger det for dårlig omtale av alle kyniske personer, slik at hele deres forretningsliv og karriere stagnerer.

Preventivt ønsker vi å ha kampanjer i media rundt om i verden, hvor vi tar opp problemene med empati brist i eliten til verdens land. Spesielt vil vi ta opp problemene det gir for rettsapparatet og rettsstaten, slik at de kan få byttet ut psykisk syke jurister, med friske som avsetter syke ledere.

Ved at verdensbefolkningen blir mer obs på hvordan og hvem de kan luke ut for å stanse overgrep og undertrykkelse i eget land, sørger man for at krigene flyttes til å bli interne i land med korrupt ledelse. Ledere som skaper problemer blir derfor fjernet av egen befolkning.

Øvrig elite vil fjerne maktgale ledere som kan få landet inn i en krig og således sette den rike elite på andre lands mål liste.

Av denne grunn må man alltid gå etter et lands journalister og redaktører, eventuelt ambassadører og diplomatiske utsendinger til internasjonale konvensjoner, etc.

Et viktig argument for endringene er i å spare liv ved at man fjerner roten til problemet, ved at det blir satt fokus på problemet så det blir ryddet opp. Man sørger for at pressen får den funksjonen den er tiltenkt i et samfunn.

VELDEDIGE VÅPEN

Samtidig ønsker vi å endre slik at våpenindustrien ikke har produkter å selge.
At våpen industrien har hisset til krig opp gjennom tidene, er det god dokumentasjon for.

Ved å endre slik at våpnene for eliminering blir produsert bak fiendens linjer, sørger man for å kunne spare mye penger. Faktumet er at de fleste krigerske land har valgt å ikke skrive under på internasjonale avtaler vedrørende kjemiske våpen. Grunnen ligger i at dette er veldig billig å produsere, samtidig med at det er effektivt.

Ved at Norge trener opp sabotører som jobber helt på egenhånd og ikke er underlagt norsk militær kommando, går man rundt forpliktelsene Norge har. Våpnene produseres tross alt ikke av Norge eller i Norge. Dette betyr at man med en drone til 5-6000 og nervegass til 20-30 kroner, kan utrydde en pressesjef og dens familie. Alt av våpen kan således produseres rimelig innen fiendens land ved hjelp av 3D printere og annet utstyr som er sendt over som veldedig utstyr til sivilbefolkningen for å bygge gode relasjoner.

Landene som anses som en trussel har jo lov til å få bistand og de har teknologi i landet som gjør dette mulig. Da de ikke har signert på avtaler om at det ikke kan produseres kjemiske våpen i deres land, åpner de jo for at selvstendige sabotører skal kunne gjøre dette også.
Likhet for loven er et veldig godt prinsipp.

Som et demokratisk land er det viktig at vi gir bistand til fattige i andre land, slik at det ikke er nød og problemer som kan føre til krig. At Norge derfor øker bistanden til land med dårlig økonomi og ledelse, er derfor en viktig militær strategi.

De land som eventuelt ikke ønsker teknologi som gjør det mulig å lage en 3D printer eller annet utstyr som kan brukes for å produsere utstyr til mat og energi produksjon, kan man godt lage en ring rundt som blokkerer for all handel, transport og ferdsel inn og ut. Dette er også noe vi vil kunne bli med å delta internasjonalt med, selv om vi ønsker å trekke oss ut av alle militære allianser.

At man heller har internasjonalt samarbeide om kraftige blokader av de land som ikke har en mentalt frisk ledelse og som nekter sine borgere i å ha høy velferd, er på sin plass.
Det er uetisk å ha diplomatiske forbindelser til et slikt land, da dette gir inntekter til ledelsen som undertrykker sin egen befolkning og skaper frykt for krig internasjonalt. Det er av denne grunn vi ønsker å gå ut av NATO.

NATO LEGGER PREMISSENE FOR UROLIGHETER I VERDEN

NATO gir premissene for at urolighetene fortsetter ved å fore våpenindustrien, og samtidig å la fiendtlige innstilte ledere og land ha handlingsrom til å tjene penger i eget land. Problemet er sosiopater som ønsker å tjene penger og blåser i hvor de kommer fra. Land som ikke klarer å følge en internasjonal standard som kan gi fred, må man kapsle inn, frem til indre krefter har ryddet opp! I dette ligger det riktignok at sivilbefolkning kan få bistand i form av utstyr til GDS verksteder, slik at de kan produsere mat, MRI, osv.

EGENPRODUKSJON AV VÅPEN I NORGE

For å fjerne våpenindustrien, sørger man derfor for at GDS verksteder får ta over produksjonen av landets våpenarsenaler. Dette fjerner således penger fra lobbykrefter som ønsker krig og uroligheter på veiene av våpenindustrien. I dette ligger det selvfølgelig sterk kontroll med tanke på fMRI testing, slik at man holder personer med empati brist unna produksjonsutstyr for våpen.

Ved å benytte en slik modell, styrker man hele samfunnet, da samfunnet får sitte på høy avansert utstyr som kan produsere fredelige ting. Militært ønsker vi derfor å rulle ut 3D printere for metall slik Space-X benytter til sine raketter. Ved at GDS verkstedene får dette og annet utstyr som trengs for høy avansert våpen produksjon, styrker man alle lokalsamfunn i Norge, i kombinasjon med at man raskt kan øke forsvarsevnen ved behov.

Vi vil så sørge for at Norge kan produsere alt av deler og utstyr som trengs til det man har av våpen og utstyr i dag, slik at ikke våpenindustri får tjene penger på dette lenger.
De veldedige verkstedene vil produsere utstyret og gi det veldedig til militæret etter behov.

Ser man på besparelsene man har ved en slik militær strategi, samt den positive effekten for landet med tanke på utstyr som kan benyttes for å utvikle lokalområdet, er dette overlegent all annen militær strategi frem til dagens dato.

Kostnaden ved å utdanne spesialister som kan eliminere fiendens politikere, ambassadører, pressesjefer, diplomater, etc og deres respektive familier, er langt lavere enn ved anskaffelse av dyre fly, ubåter og annet konvensjonelle våpensystemer.

Den avskrekkende effekten er også langt bedre, samtidig med at man enklere får et godt forhold til fiendens egen befolkning. De vil jo få overta alt av eiendeler som ledelsen satt på, da også ledelsens familier er mål. Det er den vanlige befolkningen vi ønsker å ha et godt forhold til, slik at de kan være med å dele sin kultur ved at man har handel og turisme begge veier. At vi derfor gir bistand i form av utstyr til veldedige GDS verksteder, er derfor viktig for å få verdensfred.

Det er med andre ord er det ekstremt viktig at våpnene rettes oppover, slik at man ikke treffer venner og kjente. Dette blir derfor styrende for vår militære strategi, da det legger premissene for å få fjernet alle kyniske ledere slik at det kan bli verdensfred.

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *