Det gis her en oversikt over noen av henvendelsene som er gjort i forbindelse med saken som er utgangspunkt for at det kreves full gransking. Som følge av at innholdet omtaler private temaer, gis kun overskrift og dato.

Det som her hovedpoenget er å vise til at man møter en vegg hos det offentlige, samtidig med at politi henlegger.

Det vil riktignok bli lagt ut et skriv og et lydopptak som viser hvordan det offentlige blokkerer for granskning av saker.
I forbindelse med dette legges også E-post til statsminister Erna Solberg og tidligere Justisminister Kallmyr.
Med lydopptakene og dokumentasjonen som legges ut, vil alle kunne forstå hvor råttent systemet i Norge er!
Dette finner man her: www.samfunnet.org/

 

Del dette: