KOMPLISERT MANIPULASJON

Komplisert manipulasjon går på at manipulasjonen er vanskelig å avsløre.

Den vanligste formen for komplisert manipulasjon er at det benyttes løgn som er vanskelig å avdekke. Det kan være at man benytter begrunnelser som ikke er relevant for selve saken. Eventuelt avsporer emnet over på andre ting som tilsynelatende virker aktuelt, men som ikke er det.

I komplisert manipulasjon er det vanlig at flere manipulasjons metoder benyttes til samme tid. De som utfører den kompliserte manipulasjonen, gjør normalt ikke dette bevist. Det bygger normalt på narsissisme som en viktig del av personligheten. Ofte oppfattes personer som benytter komplisert manipulasjon som intelligente, likevel har det ingen ting med IQ å gjøre. Det er iboende traumer som styrer personens primitive forsvarsmekanismer. Det er således mer som instinktive forsvarsmekanismer som inntrer og gir manipulative avledningsmanøvre.
Innpakningen er ofte overbevisende ved første øyekast, ved granskning kommer logiske brister og faktafeil frem.

Innen komplisert manipulasjon finner man ofte projeksjon, projektiv identifikasjon, rasjonalisering ved å bagatellisere eller påpeke andres feil og mangler. Det kan for eksempel benyttes verbale aggressive angrep hvor løgn og nedsettende påstander blir benyttet for å gi offeret skyldfølelse og frykt.

Komplisert manipulasjon kan ofte komme fra en saksbehandler som legger vekt på ting som er u-relevant, samtidig med at det benyttes løgn eller fakta fordreininger. En saksbehandler som ønsker et vist utfall i en sak, vil ofte finne alle mulige bortforklaringer, samtidig med at trenering og andre former for sanksjoner benyttes.

For en trent person vil det ofte være innlysende hvor den kompliserte manipulasjonen opptrer, da man har lært seg å se på andre ting enn bare hva som er skrevet. Man ser ofte etter personens motivasjon og på hvilken måte personen mentaliserer og fordreier sakens fakta.

En sosiopat er ofte svært begavet i å benytte komplisert manipulasjon på et høyt nivå som gjør at man ikke kan finne manipulasjonen i selve teksten.
Noe av grunnen her er at en sosiopat ofte er helt uten empati, noe som gjør at aggresjon ikke opptrer på samme måte som hos en psykopat. Man snakker her om små detaljer som viser om det ligger en personlig aggresjon opp i mot traumer knyttet til empati.

Ved å studere små detaljer i det en person skriver, vil man kunne se om personen har traumer som påvirker dømmekraften. Traumer fører til kognitiv svekkelse og tilkjennegis som psykisk virkelighetsforvrengning av temaet.

Del dette: