Kunnskapsbase

For samfunnet er det viktig å få opp kunnskapsnivået innen viktige områder som påvirker samfunnet.

Vi vil gå inn på områder som:
-Psykologi
-Samfunnspsykologi
-Ideologi og kunnskap om forskjellige religioner
-Det politiske systemets oppbygging i Norge
-Andre land sine politiske styringssystemer
-Norsk lovverk
-Oppslagsverk og informasjon om offentlige instansers virkeområder og funksjonalitet

Hovedformålet med å gjøre denne informasjonen tilgjengelig på våre nettsider er at innbyggere i Norge kan ta kontakt med oss om ting ikke fungerer i praksis.
Det er mye ved den offentlige tjenesteytingen som ikke fungerer etter sin hensikt. Det er selvfølgelig en del som fungerer slik det skal.
Likevel kan man ofte møte på enkeltpersoner som sitter i stillinger hvor de ikke burde være.

Ved å ha innsikt i f.eks psykologi, vil man være bedre utrustet til å forstå personer man møter på.
Ved å plukke opp signaler som kommer, vil man i sterkere grad kunne se motivasjonen bak avgjørelser som gjøres.
Det er veldig mange beslutninger som gjøres hver dag i samfunnet.
Dessverre gjøres veldig mange beslutninger på et feil grunnlag og stikk motsatt av beslutningorganets egentlige samfunnsfunksjon.
Ved å synliggjøre oppgavene som ligger under de enkelte offentlige instansers virkeområder, vil man lettere kunne ta tak i samfunnsproblem og rette de.

Ved å ha all informasjon og kunnskap samlet på en nettside, er det enklere å henvise til informasjonen når man lager en artikkel/blogg.
Under «Om oss» sidene, finner man instruksjon for hvordan man skal lenke til informasjon når man lager et innlegg.

Dersom vi ikke har nødvendig informasjon i vår kunnskapsbase, er det bare å ta kontakt med oss.
Vi vil da skaffe tilveie informasjonen som ønskes og få dette publisert på våre sider.
For de som har fagkunnskaper innen områder som er aktuelle, setter vi stor pris på bidrag for å få en god kunnskapsbase!
Dersom man ser faglige feil eller ser ting som kan forbedres, ønsker vi alle tilbakemeldinger hjertelig velkommen.
Hver ting vi kan forbedre på våre nettsider, vil hjelpe samfunnet i riktig retning!

 

 

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *