Guri Bråthen

Guri Bråthen er ordfører i Østre Toten kommune.

Arbeidsgiver:Østre Toten kommune
Tittel:Ordfører
Mobil:61 14 15 70
Telefon:
Epost:ordforer@ostre-toten.kommune.no

Arbeidsoppgave:
Guri Bråthen er Arbeiderparti politiker og innehar posisjonen som ordfører i Østre Toten kommune.
En ordførers oppgave er å påse at kommunens ansatte utfører sitt arbeide i henhold til fastsatte lover og regler, samt sørge for at kommune administrasjonen sørger for at innbyggere får den tjenesten de skal.
Bindeleddet mellom kommunens ansatte og politikere i kommunen, er via rådmannen.
I dokumentasjonen som legges ut i forbindelse med sak ØTK BV-1, vil man se at ordfører beskytter kommune administrasjon og ansatte i barneverntjenesten, fremfor å sørge for at saken blir gransket for lovbrudd.

Guro Bråthen har en fortid som sykepleier ved Gjøvik sykehus.
I forbindelse med sak ØTK BV-1, rettes det mistanke til at ordfører har vært involvert i forbindelse med kommunikasjon mellom DPS Lillehammer og kommune administrasjonen.
Guro Bråthen ble anmeldt i forbindelse med ØTK BV-1 i 2017.
Leder for BUP Gjøvik står sentralt som bindeledd mellom DPS Lillehammer og Østre Toten kommune. De ansatte ved DPS Lillehammer som satte diagnose mot far, samtidig med at de nektet å se på faktainformasjon fra saken, har erkjent at de er inhabile og kjente leder for BUP Gjøvik.
BUP Gjøvik er underlagt Gjøvik sykehus.

Direkte involvert i følgende saker:

Sak:Kommune:Avdeling:
ØTK BV-1Østre Toten kommuneBarnevernetaten

Kommunikasjon i saker hvor lovbrudd påpekes:

Sak:Link tidslinje:Emne:

Direkte lov og regelbrudd:

Dato:Lov paragraf:Sak:
Del dette: