Aslaug Dæhlen

Aslaug Dæhlen er rådmann i Østre Toten kommune.

Arbeidsgiver:Østre Toten kommune
Tittel:Rådmann
Mobil:992 08 261
Telefon:
Epost:Aslaug.Daehlen@ostre-toten.kommune.no

Arbeidsoppgave:
Som rådmann har man ansvar for alle ansatte i kommunen og er knutepunktet mellom kommune administrasjon og kommunens folkevalgte.
Et problem som er i Østre Toten kommune, er at kommuneadministrasjon og rådhus er i samme bygg.
Dette fører til at politikere som styrer og skal passe på at kommunen oppfyller de politiske målsetningene som gis, har nære relasjoner til de som skal utføre embetet.
Rådmannen i Østre Toten kommune har  kontor rett ved ordfører Guri Bråthen.
Nært samarbeide på alle plan i offentlige etater i Østre Toten kommune, gjør at det blir en beskyttelses kultur hvor bekjentskap overstyrer god drift.

Direkte involvert i følgende saker:

Sak:Kommune:Avdeling:
ØTK BV-1Østre Toten kommuneBarnevernetaten

Kommunikasjon i saker hvor lovbrudd påpekes:

Sak:Link tidslinje:Emne:

Direkte lov og regelbrudd:

Dato:Lov paragraf:Sak:
Del dette: