Barneverntjenesten og fjerning av dokumentasjon

På bilde over fremkommer det meste av det som barneverntjensten har fjernet fra saksmappene til barna, og som ble holdt unna psykologene som skulle utrede saken.

DVD`ene inneholder blant annet video av at mor drikker seg full mens hun er alene med barna i utlandet. Opptaket går via Skype og varer i mange timer. Noen timer ut i samtalen starter mor å drikke alkohol. Man ser far begynner å riste og skjelve når han hører at mor skjenker seg en drink. Før dette forsøkte han å si at det var dumt av mor å drikke alkohol. Mor merker det litt på far at han ikke synes hun skal drikke, men det er tydelig at far ikke tør å si noe i mot. Uavhengig ler mor av far og sier at hun bare skal ta en drink.

Responsen fra far tyder på at han vet hvordan det vil ende, og det ser man ved at han må riste ut anspentheten og forsøke å se uanfektet ut når mor kommer tilbake foran web-kameraet.
Noe tid senere ligger mor bevisstløs på baderomsgulvet. Yngste datter finner frem mors pupp og begynner å amme. Yngste sønn er på et soverom ellers i huset. Han er da knapt 3 måneder gammel og blir liggende mange timer uten tilsyn som følge av mors alkoholmissbruk. Det er ingen andre voksen personer til stede.
Under rettsaken i Tingretten i 2013, hadde far klart og tydelig sagt: Hvem skal passe på barna når mor drikker seg full! 

Opptaket er fra 2014, noen måneder etter at Tingretten i Asker og Bærum, hastebehandlet saken uten utredning av psykolog og således sendte barna inn i forholdene!

DVD`ene inneholder også andre skjulte lydopptak av forskjellige typer. Alle har relevans for å vise hva som er tilfellet.

Det finnes ingen nedtegnelse fra barnevernet for noe av de dokumentasjonene som vises på bildet over, likevel ser man at barneverntjenesten har stemplet alt som mottatt.
Gjentatte ganger har far krevd at materiellet skulle føres inn i saksregisteret.
Dette har barnevernet nektet å gjøre. Fylkesmann, politi og Sivilombudsmannen, synes at det er problemfritt, selv om det er lovbrudd på forvaltningsloven!

Det antas at det er slik det offentlige holder på i de fleste barnevernssaker som havner i internasjonal rett!

Del dette: