OVERGREP MOT EGNE INNBYGGERE

Vi tar for oss noen punkter som viser hvordan barneverntjenesten i Østre Toten har fingert en barnebortføring. Vi benytter ordet barnebortføring, da det er helt klare ting som viser at barneverntjenesten med viten og vilje fjernet dokumentasjon fra psykologene som gjorde det mulig å flytte barna fra far og til mor. At man så endrer mandatet for å ikke undersøke tingene som ble oppdaget at de hadde fjernet, viser at barneverntjenesten bevisst begår lovbrudd!

Se også hovedartikkel som gir en innføring her: Saksoversikt Østre Toten kommune.

Innrømmelse av voldelig oppdragelse

Vi tar her et utdrag av materiell som har blitt oversendt til ordfører og rådmann i Østre Toten kommune.
Dette er også med i anmeldelsen av de involverte i 2017, men som ble henlagt av politiet på Gjøvik.
Det påpekes at politiet har samarbeide med barneverntjenestene i kommunene som er i området. Videre har det kommet frem opplysninger om at en som jobber ved Gjøvik politikammer bor sammen med en som jobber for barneverntjensten i Østre Toten kommune.

Her er direkte utdrag(kun navn er endret) av noe som har blitt fremhevet ovenfor personene i det offentlige en rekke ganger:

 [11.08.2013 12:38:05] Mor: And she will learn to cooperate with me 

[11.08.2013 12:38:14] Mor: Your kids do that? 

[11.08.2013 12:38:27] Far: Yes. lf not. You just slapp her. 

[11.08.2013 12:38:47] Mor: Ok 

[11.08.2013 12:38:52] Mor : (ch u ckl e) (Skype symbol hvor mor hånler.)

[11.08.2013 12:39:36] Mor: At least i Will do something and Dont sit in my as just
wondering 

 [11.08.2013 12:39:40] Mor: Like you 

[11.08.2013 12:40:26] Far: I don’t think it’s correct to hit kids when they don’t listen. 

[11.08.2013 12:41:14] Mor: Thats your opinion and I think is also not correct to Dont do
anything to educate and correct kids

 

Det man vil se om man går gjennom hele Skype-loggen og sms-kommunikasjonen mellom mor og far, er at mor behandler far og alle andre på en veldig dårlig måte. For de fleste, er det veldig klart og tydelig å se en latent aggresjon hos mor. Nærmeste beskrivelsen man kan gi, er å henvise til hvordan Donald Trump håndterer de han ikke liker.

 

På den andre siden ser man at far forsøker å besvare på en korrekt måte, uten å konfrontere stort i situasjonen.
Det man helt klart ser uten å gå i alle detaljer, er at mor og far er helt enige i at mor slår barna i forbindelse med oppdragelse og at far ikke gjør det! Hadde far også gjort dette, ville det ha kommet frem i situasjonen.

Beskyldning om at far er voldelig!

Far har gjentatte ganger tatt opp at psykologene som barneverntjenesten engasjerte, har forvrengt det han fortalte om en episode fra 2009.

Psykologene spurte han om hvorfor han hadde anmeldt en person for vold og drapstrusler i forbindelse med nyttårsfeiringen i 2008/9. Far forklarte dem hva som hadde skjedd, men psykologene vrengte hendelsen til at far må være voldelig, da han har trent kampsport i flere år og har erfaring som kampsporttrener.

Vi tar her utdrag fra dommen mot gjerningspersonen fra 2009, men har sensurert, slik at gjerningsperson ikke skal bli belastet i denne saken. Det som er tydelig er at gjerningspersonen som far anmeldte, har utført vold mot far og hans familie. Likevel snur psykologene hendelsen til å være bevis for at far er voldelig:

Avsagt: 06.x.2009 Saksnr: «sensurert»

Rettens leder: Tingrettsdommer Trine Standal
Meddommere: Robert Kittilsen Vibeke Lund Andersen
Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Børge Enoksen

mot

«gjerningsperson» ved Advokat Jan «x»

«Straffeutmåling»

 Tiltalte er funnet skyldig i legemsfornærmelse og drapstrussel. Begge deler er i seg selv alvorlige. Han
har utøvd betydelig vold mot «fars tidligere samboer», som han med stor styrke slo to ganger i ansiktet. Han har også fremsatt en svært alvorlig drapstrussel mot «far», hans familie og barn. Volden ble utøvet og trusselen ble fremsatt når «fars» barn og familie var til stede for å feire nyttår sammen. Forholdet er svært alvorlig og har skapt utrygghet i familien, blant annet med den følge at «samboer» knapt har turt å bevege seg utenfor leiligheten og at familien til slutt har valgt å flytte fra stedet.
Det er lite som trekker i formildende retning. Tiltalte er tidligere domfelt 7 ganger og bøtelagt en
rekke ganger, hovedsakelig for vinningsforbrytelser, sist ved Asker og Bærum tingrett dom av 21.
september 2006 hvor han ble idømt 5 måneders fengsel som en fellesstraff med en tidligere dom fra samme år. Straffen ble avsonet i Kongsvinger fengsel og ved Åsterudhjemmet. Han ble løslatt 25.
april 2007. Tiltalte har forklart at han har en problematisk fortid med rusmisbruk.

Politiet har strafferegistre. Når saken ble anmeldt i 2017, ville det vært problemfritt for politiet på Gjøvik å sjekke dette faktumet! Forholdet kommer meget tydelig frem i anmeldelsen mot barnevernstjenesten og deres psykologer.
På tross av at de har enkel tilgang for å finne ut hva som stemmer, velger politiet å henlegge.
Ledelsen i Østre Toten, øverste leder for både Fylkesmannen i Oppland og Sivilombudsmannen synes heller ikke det er verd å kontrollere slike ting!, det ligger nok heller i at de ikke ønsker å oppklare barnevernssaker. Det ser man på antall saker som går til internasjonale domstoler for menneskerett.
Norge blir slaktet i de aller fleste av disse sakene. Problemet ligger hos politi, domstolene og tilsynsorganene som egentlig skal kontrollere. Faktumet er at de fremstår som «ulv i fåreklær».

Far har aldri hatt noen voldssak mot seg. Det eneste tilfellet hvor han har vært involvert i en slik situasjon er fra dette tilfellet. Når man da ser på punktet ovenfor og tenker over at han har sort belte i en kampsport, men aldri lagt en hånd hverken på sine barn eller tidligere kone fra utlandet, bør man forstå hva som er rett! Denne saken er rene beskyldninger uten hold i fakta fra det virkelige liv.

UTDRAG FRA SMS-SAMTALE MELLOM FAR OG MORS TANTE I UTLANDET

Vi tar her et utdrag som både politi, barneverntjenste og ledelse i Østre Toten har mottatt.

Utrdaget som kommer her er fra en hendelse i forbindelse med at foreldrene gikk til parterapi i mors hjemland. Mor har forvrengt hvordan ting er i hjemmet og beskylder far for å gjøre tingene hun selv gjør. Far tar derfor kontakt med mor sin tante. Som det fremkommer av tanten til mor, er det helt tydelig at det er mor som er problemet i hjemmet. Tanten til mor sier hun skal fortelle terapauten at det er mor som er problemet.
Det kommer også tydelig frem at tanten er livredd for at hennes niese skal få vite at hun har informert terapaut om at mor er problemet.:

Far:
Hello again.
I was to my therapist today. He say that I

have totally different version of how things is. Since
he

know Gabys therapist and they have been talking. They
are not sure if I’m the one with problems or Gaby. Is
it ok

that I give your number so he can talk with you?

 

Mors tante:
Yes thats fine. But if «mor» knows. I will have a
huge
problem with «mor». You most be very carefull «far» and
also erase this message

 

Far:
I will. And
will also tell my therapist.

 

Mors tante:

Yes Please. And i am doing this for you and the kids
because i dont want to know nothing from «mor» in my life.
She is out of my life «far». I am very upset from her
behave. And her words

En teknikk psykopater og sosiopater benytter, er speiling av egne problemer over på andre.
I et parforhold vil en psykopat si at tingene enn selv gjør, er hva partner gjør.
Man trenger ikke stor forståelse innen psykologi, for å forstå hva som ligger til grunn for problemene til denne familien. Far får skylden av mor og det offentlige hører bare på mor.
Men fakta viser at det er far som snakker sant hele veien!

Ut fra mors tantes uttalelser, er det helt innlysende hva som er tilfellet fra den virkelige verden!
Krangelen som er mellom mor og mors tante, har ingen ting med  terapien som mor og far går til.
I Skype-loggen ser man mange eksempler for at mor ikke klarer å omgås andre personer!
Verst er det med tanke på familierelasjoner og krangler med søster, mor, tanter, besteforeldre, fars eldste barn, med mer er gjennomgående!

VITNEERKLÆRING FRA HUSHJELPEN

Til slutt i denne artikkelen legger vi ved en vitneerklæring fra ny hushjelp i utlandet.
Dette sammenfaller med hva man ser at tanten til mor uttrykker, og også hva mors tidligere venninne i utlandet har fortalt oss. Ut fra materiellet det offentlige har mottatt, er det ingen tvil om at dette er en ren barnebortføringssak hvor barneverntjenesten har ønsket å beskytte mor.

Det spekuleres i at mor fikk sympati når hun var hos barneverntjenesten, og barnevernet fortalte mor at hun ikke kunne dra hjem igjen. Vi forstår at man synes det er ille, men hva holder de på med???
Det er barnevern, ikke vern av mødre som trakasserer sin familie og utsetter sine barn for vold både fysisk og psykisk!

Også det som fremkommer under, fjernet barneverntjenesten fra psykologene de satte til å utrede saken. I 2013, ble det ikke satt av tid til psykologundersøkelse.
Tekst er oversatt til Norsk, uten å fornorske selve skrivemåten til hushjelpen. Stedsnavn er fjernet og navn for alle bortsett av hushjelp er anonymisert. Vi påpeker at barneverntjenesten i Asker, heller ikke tok skrivet til etterretning.
Mor sa at far hadde bestukket hushjelpen.
Se heller ut fra de direkte samtalene som fremkommer i naturlige former ovenfor.
De viser hvem som lyver om forholdene og det fremstår ikke som at hushjelpen er bestukket på noe som helst vis. Far har da tydelig ikke bestukket tanten. Det er også tydelig at dette er noe hushjelpen har skrevet ut fra eget ønske, da det er tydelige følelser hun fremmer.

Mandag 19 august 2013

Hei, mitt navn er Georgina Heredia Serafin.

Det som følger er for å hilse dem og for at de er i god helse.
Jeg vil snakke litt om situasjonene som er i familien «far og barn». Denne familien er normalt en
rolig familie, mens «mor» er glad, men hun er en person som på et øyeblikk kan endres fra rolig, til ikke engang kan tåle seg selv. Når dette skjer må kan det ramme alle og enhver rundt henne. For I dette øyeblikket tåler hun ikke å ha disse personene rundt seg og begynner å finne problematiske situasjoner, begynner å krangle med sin mann, sr «far» og si han er uansvarlig når det I virkeligheten..

I den tiden jeg hjalp dem, la jeg merke til det motsatte – han er en sr. som alltid følger opp I enhver sak som skjer I hjemmet.

Han følger opp barna hele tiden, forbereder frokost til barna, han tar dem til skolen, kommer tilbake og tar seg av babyen, gir babyen frokost om han ikke er opptatt, og selv da vil hun si han ikke gjør noen ting. Han tar seg av alle saker relatert til skolen for barna, han henter dem ved skoleutgangen men «mor» sier det er hun som gjør alt. Men det er ikke sant. Du finner henne alltid lukket inn I sitt rom, jeg vil tro dette kanskje gjør at hun oppfører seg på denne måten. Men hun krangler alltid med han og kaster tøyet hans og barnas til naboens tomt og låser dem fra hjemmet som er I andre etasje. Noen ganger låser hun seg inn I leiligheten nede og da får bare jeg komme inn for å gjøre min jobb og ber meg være så snill og når jeg vasker tøyet hennes at jeg ikke vasker det sammen med ektemannens eller barnas. Det var en gang det skjedde at jeg hang opp barnas tøy på samme tau som hennes og hun sa umiddelbart at jeg måtte ta det ned fordi barna stinker og gir henne avsky. Jeg kommenterte de er barn men hun sa at det ikke bryr henne. Hun var lei av og støtte dem en dag fant hun på badet en gammel
svamp og bare fordi hun fant 3 hårstrå fra den lille jenta «fars særkullsbarn» og laget et enormt problem av det.
Kranglet med herren og kastet alt hans tøy i hagen og hans personlige ting som hans personlige
vaskeartikler, bærbare datamaskin som jeg fant I søppelkassa, og jeg tok ut for hun låste seg inne nesten en hel uke. Uten og si noe selv om han forsøkte og snakke med henne. Men hun kom ikke ut og lot babyen gråte og snakket til det som se hva du gjør, selv da babyen var så liten at den ikke kunne forstå eller kunne gjøre noe som av det som ble sagt.

Sra. (mor) har etter min mening en rar væremåte som og til tider likestiller seg med jentungen «fars særkullsbarn» som hun alltid finner noe og skylde på; som at hun er en grisejente, mens hun I virkeligheten er ei rolig jente som vet hva hun ikke må gjøre, som det at hun ikke må la rommet være uryddig for da vil hun få husarrest og derfor gjør hun det ikke. Men hun er ei lita jente i leke-alder som noen ganger glemmer å sette skoene eller lignende på rett plass uten å legge merke til det, og det blir umiddelbart et problem.

Hverken herren, tantene eller bestemoren selv om de er hennes familie klarer å få henne til og forstå når de sier til henne at hun handler galt og at hun nå er barnas mor og må vise dem kjærlighet. De er rolige barn, hvorfor lage problemer for ektemannen for ubetydige saker, slåss med dem og lage bråk i hjemmet. 

Selv om det ikke går mange timer før hun kaller dem på nytt. Enkelte ganger når de har hatt
muligheten til og snakke med meg sier de «mor» ikke forstår hva hun vil. For «far» behandler henne veldig bra og hun vil bare slåss. Jenta sier hun (mor) smiler og er glad I tre dager for så de neste tre dagene at ingen kan snakke med henne.

I disse dager forsøkte jeg og finne ut om de skal tilbake til «bynavn», men de sa de ikke visste.
Dagen de skulle reise sa de hade til «mor» som da ikke ville reise av en eller annen grunn. Derfra vet jeg ikke hva som skjedde, men jeg er fortalt at de retunerte fra flyplassen fordi de ville at hun var med, og de reiste igjen til flyplassen og de visste ikke om de kom tilbake og om det var bedre om jeg så meg om 
etter ny jobb. Hun har imidlertid til meg insistert på at hun vil returnere denne måneden, men nå vet jeg at hun ikke vil komme med det første selv om hun har forsøkt å snakke med meg, men jeg kan ikke nå for jeg må lete etter ny jobb og frem til nå har jeg ikke funnet noe. Jeg håper dette har hjulpet dere noe, for det har virkelig ikke vært lett og huske de mange tingene som har skjedd, for det er småting som har konvertert seg til

stormer.  Det eneste jeg kan si til don «far» er at han ikke bør la det gå for langt, for det kan gjøre han syk og kan miste for mye tid med barna.

Da har jeg ikke mer og si tror jeg. Håper mine meninger hjelper til noe. Kanskje en dag møtes vi igjen.
Ta vare på dere, og når det nye barnet blir født så ro det ned med kjærlighet og lykke. Jeg vet det ikke er lett, men det er heller ikke vanskelig om man prøver litt og lar Gud hjelpe dere med og forstå hverandre.
Takk for å vise meg tilliten og hatt meg i deres hjem.
Kanskje bringer dette meg problemer med «mor», men jeg kan ikke hjelpe henne for jeg ønsker at hun endrer sin væremåte så hun kan leve lykkelig med sine små.

Et viktig punkt for å vite at skrivet ikke er laget som følge av en bestikkelse, ligger i at hushjelpen har endret tittel for far, fra start og mot slutten. I starten benytter hun Sr som er en vanlig høflighets form i spansk talende land. Ser man på 9. settning fra bunnen, ser man at hushjelp der endrer til «Don».
Don er en hedersbetegnelse, men som folk også benytter om mafia bosser, da de ikke tør noe annet…
Endringen skjer etter at hushjelpen har skrevet en del og reflektert.
Det fremstår ikke som at hushjelpen mener at far en en mafiaboss.

Vi setter her et punktum for videre forhold som viser hva som er rett og galt i denne saken.

Del dette: