Vigdis Sorteberg

Har du et bilde av Vigdis Sorteberg, kan det sendes til oss.

Vigdis Sorteberg jobber som psykolog i forbindelse med rettssaker og er godkjent rettspsykolog.

Arbeidsgiver:Vigdis Sorteberg, Org nr. 983 608 418
Tittel:Psykolog
Mobil:922 99 125 
Telefon:61 17 83 59
Epost:

Arbeidsoppgave:

Hennes jobb består i å ta avgjørelser med tanke på psykologi i forbindelse med rettssaker. Hun markedsfører seg med at hun er rettferdig.

I sak ØTK BV-1, ser man at hun ikke undersøker noen av forholdene som far påpeker. I stedet tar hun utgangspunkt i at barneverntjenesten ikke gjør noe feil.
Hører man på lydopptak fra lagmannsretten og setter dette opp mot ytringer gjort i forbindelse med tingretten, ser man at Vigdis Sorteberg benytter løgn. I tingretten skrøt hun av mandatet da det ga hun gode muligheter for å undersøke saken grundig. 
I lagmannsretten forteller hun at hun aldri har gått igjennom punktene som far hevdet rundt barneverntjenesten. Bakgrunnen for dette var at hun tok utgangspunkt i at alt fra barnevernets tjeneste i Østre Toten kommune var rett.
Går man gjennom lydopptak fra blant annet lagmannsretten, vil man se at rettsoppnevnt psykolog Vigdis sorteberg har forsøkt å avskjære alt av uærlighet av barnevernet og psykologene som Østre Toten kommune, benyttet.

Kjenner du noen som føler seg behandlet på lik linje med hva man ser i sak ØTK BV-1, ber vi om at du tar kontakt!

| | | Next → |
Del dette: