Journalistikk


Warning: Division by zero in /home/samfucbj/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

Det viktigste middelet et demokratisk samfunn har, er en fri presse og det å ha mulighet til å publisere samfunnskritiske artikler og dokumentasjon.

Vi vil derfor være en pådriver for at samfunnsengasjerte personer kan få hjelp til å komme i gang med journalistikk. Ved å gi bistand, samt ha en lav terskel for å få publisert saker på våre nettsider, får man et bredere spekter av samfunnsnyttig informasjon. Ved at alt kategoriseres, vil det være lettere å gå inn i problemstillinger å se størrelsen på problemene man står ovenfor.

Hovedfokus på offentlig forvaltning

Ved å publisere faktainformasjon fra det som skjer av ulovligheter og kritikkverdige forhold fra offentlige organ, tilsynsorgan, politikere og domstoler, ønsker samfunnet.org å:

  • Være støttespiller for personer som føler seg krenket av det offentlige apparat.
  • Sørge for at urett blir tatt tak i, slik at de involverte får en riktig avslutning av sak hvor lovbrytere straffes og skadelidende får sin oppreisning.
  • Gi politikere klare tilbakemeldinger når ting må rettes eller endres for å sikre at offentlige tjenester fungerer i henhold til tiltenkt funksjon.
  • Sette fokus på etikk, moral, medmenneskelighet og andre personegenskaper som er viktig å styrke i samfunnet for å få større grad av harmoni i fellesskapet.
  • Være en samleplass for personer som ønsker å være aktive i arbeidet med å avdekke kritikkverdige forhold. Vi vil derfor bygge opp et forum hvor personer med forskjellig kompetanse og bakgrunn samles for å samarbeide om saker.
  • Tilrettelegge

WikiLeaks

På lik linje med Wikileaks, ønsker vi å publisere faktainformasjon som viser hva som egentlig foregår i den offentlige administrasjonen og private støttespillere til disse.
Riktignok vil vi ha et stort fokus rundt det å beskytte identiteten til private personer som kommer frem i sakene.

Vi vil derfor:

| | | Next → |
Del dette: