Derfor tør de ikke varsle!

Norge skryter av sitt demokrati. Men bør vi skryte?

En utvikling i stat og kommune har gjort at alle offentlig ansatte er fratatt sin ytringsfrihet i forbindelse med saker som har med de offentlige etatene å gjøre.

En lærer kan ikke si noe som helst i saker som kan være negativt for skolen.
De må også passe seg for hva de sier om andre etater, som barnevern! 

DETTE ER HELT I MOT DE DEMOKRATISKE PRINSIPP!

Det man har gjort i offentlige etater, er å innskrenke de ansattes ytringsfrihet.
Man begår lovbrudd mot grunnloven!

Når man fjerner en så stor gruppe fra å uttrykke seg, eller å si i fra om problemer, samtidig med at varsling  stopper opp av frykt for at man får problemer, får samfunnet problemer!

‘Varslingen kan dreie seg om overgrep av det offentlige, fra f.eks barneverntjenestene i landet.
Lærere er pliktige, og vil bli straffet, dersom de ikke varsler om forhold i hjemmet.
Men en rekke saker fra Norge, viser at barnvernet begår overgrep.
I disse tilfellene, vil ikke lærere varsle, og de vil heller ikke si noe til media i frykt for sin stilling.

Vi sitter på dokumentasjon som viser at barn blir undertrykt, nettopp på grunn av frykt blant lærere i forbindelse med varsling om at barnevernet eller andre offentlige etater begår overgrep.
Man ser saker der barnevernet har begått direkte ulovlige handlinger i forbindelse med undersøkelser, hvor barn blir ulovlig oppsøkt ved skolen av barnevernetater. Samtidig nekter både rektor og lærere for å si noe, enda de er forevist dokumentasjon for at det var ulovlig.
Grunnen ligger i at de frykter for sin egen jobb dersom de sier noe, eller kommer med en skriftlig uttalelse.

Når man tar et skritt tilbake og ser på konsekvensen av helheten, ser man at familier som blir utsatt for slike overgrep av de offentlige etatene som styrer etter systemet vi har i dag, føler det slik:

De hater:

-Barnevernet
-Lærerne
-Skoleledelsen
-Fastlegene
-Sykehusene
-Psykologer
-Psykiaterne
-Politi
-Advokatstanden
-Rettssystemet
-POLITIKERNE

-Da alle står unisont om overgrepet og nekter å si ifra grunnet frykt for egen karriere!

De slutter å stole på systemet. Fronter blir laget. Polariteten øker. Problemmengden øker, da systemet er feil. Så blir det borgerkrig.

Det offentlige har her laget egne regler som bryter med grunnloven. 
Lovene har en klar funksjon i å beskytte det offentlige. Som man sier til små barn, ikke tiss i buksa for å holde varmen. Du blir kald etterpå og det klør! Beste måten å beskytte det offentlige, er å sørge for å minske mulighet for overgrep mot befolkningen. Man må fjerne enkeltpersonene som lager problemene, ikke de som forsøker å varsle om at noe er feil! 

I Norge nekter man de som jobber i en avdeling, og best vet hvor skoen trykker, å fortelle hva som er feil! Hvem smarting fant på dette? (Jeg svarer selv: Vi har klart å rote det til i fellesskap)

Det er det norske folk som eier staten Norge. Hvorfor skal ikke de som jobber for oss ha lov til å fortelle oss hva som er feil og hva vi bør gjøre for å rette opp? Det vil jo gå i alles favør!
Det eneste resultatet man får med nåværende system, er en rettsstat som faller fra hverandre!

Ting er snudd på hodet!

Om man ønsker å senke terskelen for at det begås overgrep mot egen befolkning, må det ryddes opp i frykten rundt varsling ang feil og overgrep begått av personer i offentlige etater!

Nå som vi påpeker at det offentliges instrukser ovenfor sine ansatte strider med grunnloven og rettssikkerheten til befolkningen, håper vi at dere der ute sørger for å rette opp feilen!

Dette er en rettsstat som har forfalt!
Se på sakene fra barneverntjenestene som går til internasjonal domstol og Norge får slakt! Dette er fordi det har vært et forfall av rettssikkerhet i Norge! Folk tør ikke si i fra!

Man har et folk som er lurt til å tie, ved at frykt er skapt i befolkningen ved at man har introdusert stadige nye lover og regler som har ødelagt innsikten til hva ytringsfrihet egentlig er!

Grunnloven er for å beskytte folket fra å ende opp som statsmakt – diktatur!
Demokrati er at befolkningen kan si hva som er problemet med det offentlige.

Del dette med alle du kjenner, og som du vet at ønsker å ha ytringsfrihet i Norge!
Del dette: