Epost Riksadvokaten

From: sensurert
sø. 02.02.2020 15.43
To: postmottak@riksadvokaten.no
Krav om intern notater – NAV-skandalen

Kjære Jørn Sigurd Maurud,
Som riksadvokat har du en forpliktelse ovenfor det norske folk, i å sørge for at Norge forblir et demokrati.

Ut fra mine erfaringer er Norge et aristokrati, hvor det offentlige og våre politikere dekker seg bak lovverket og et politi og rettsstat som ikke gjør noe med lovbrudd begått mot befolkningen.

11 oktober 2019 ble det avgjort i statsråd at du skulle bli ny riksadvokat.
Regjeringen valgte således en riksadvokat som var inhabil i forbindelse med NAV-skandalen som din samboer kan være en del av. At du ville være inhabil er noe som de garantert viste om, da internnotater som de nekter å gi ut til stortingets kontroll og konstitusjons, vist nok skal gå på regjeringens håndtering av den saken.

Jeg anbefalte statsminister Erna Solberg om å revurdere dette ved å ha deg som riksadvokat, før det ble kjent at det fantes internnotater som omhandlet NAV-skandalen. Med all sannsynlighet viste hun om at NAV skandalen ville komme for fult når du ble utnevnt til riksadvokat. Dette tegner et bilde av at hun un ønsket å beskytte sin regjering fra å bli avdekket for overgrepene, og at du ble valgt inn som riksadvokat da du er samboer med en tidlgiere NAV direktør.

På vegne av befolkningen i Norge, krever jeg at du sørger for å få utlevert alt av intern notater i forbindelse med NAV-skandalen hos regjeringen. Det er viktig å avklare om de har satt en ny riksadvokat på plass i sitt embete, og som de viste ville være inhabil i forbindelse med NAV-skandalen.
Det er en ikke riktig at en regjering selv kan bestemme om de skal gi ut gi ut dokumentasjon som kan avklare om de har begått overgrep mot befolkningen eller ikke.

Notatene må gis ut til stortingets kontroll og konstitusjonskomité og du har ansvaret for at disse blir gitt ut da regjeringen nekter og gjemmer seg bak kutyme.

Viser også til epost under og til Straffelovens paragraf 196.
Når folkevalgte bryter § 196, er det å regne som overgrep mot befolkningen i forbindelse med internasjonal menneskerett. I hvert fall når de har fått vite at politi henlegger uten etterforskning og at andre offentlige instanser nekter å granske. Som folkevalgt har man et stort ansvar ovenfor befolkningen og at det ikke skal skje overgrep mot befolkningen.

Alvorligheten i det politiet, kontrollorgan, domstol og regjering, har mottatt og ikke gjort noe med, tilsier langt strengere straff enn hva § 196 kan gi.

Selv vil jeg ikke gi meg før det blir en kraftig opprydning i Norge og at de som har vært med på å undertrykke meg og min familie blir straffeforfulgt. Dette innebærer straffeforfølgelse av statsminister Erna Solberg og andre politikere.

Du er inhabil til å foreta deg vurderinger om NAV-skandalen. Men du er ikke inhabil med tanke på å kreve ut dokumentasjon fra regjeringen, som kan gi andre mulighet til å vurdere om det er begått overgrep mot befolkningen. Dette går på en borgers plikt til å sørge for at Norge forblir en rettsstat og at du sitter med plikten til å avklare viktige forhold med tanke på regjeringens måte å håndtere lov og orden på.

Selv om jeg ikke kommer til å bidra til en etterforskning av min sak i Norge, betyr ikke det at du som riksadvokat kan se bort i fra at det kan ha blitt begått undertrykkelse av den Norske befolkning. Gjør du det, vil også du bli stilt til ansvar ovenfor en internasjonal domstol. Henlegges min anmeldelse også denne gang uten at det gjøres noe med lovbruddene jeg tar opp der, viser politiet sitt ståsted i Norge. Det vil ikke være i henhold til et demokratis rettssystem, som er der for å beskytte hele befolkningen mot lovbrudd.

Min sak er ikke i EØS skandalen, selv om jeg også har store problemer med NAV.
Men likhetstrekkene av hvordan offentlige ansatte og folkevalgte politikere oppfører seg, er den samme. Eneste måten å snu ting på er ved at de ansvarlige blir straffeforfulgt. De som kommer etter vil da tenke seg om før de er med på menneskerettighetsbrudd og undertrykkelse av egen befolkning. En viktig del for meg i forbindelse med å få min sak inn for internasjonal domstol, ligger i å vise hvordan hele det norske rettssystem beskytter det offentlige og våre politikere.

Lar du regjeringen få gjemme seg bak rettsstatens murer, er ikke Norge et demokrati.
Du får vise om du er en demokrat eller bare en kynisk aristokrat.
Jeg velger her å påpeke at jeg er lei av at man vrir seg rundt saker, ved å sno seg i systemet.
En regjering som plutselig snur nå, viser bare aristokratiets fasade.


Hilsen

——– Videresendt melding ——–

Emne: Anmeldelse av justisdeprtementet, med mer
Dato: Thu, 30 Jan 2020 08:50:05 +0100
Fra: sensurert
Til: Postmottak SMK <PostmottakSMK@smk.dep.no>

Viser til min anmeldelse fra 30.01-2020, mot politiet innlandet, politiets spesialenhet, Justisdepartemenet og tidligere justisminister Jøran Kallmyr.

 
Som det fremkommer legger jeg ansvaret for overlevering av tall til statistikk, hos statsminister Erna Solberg.

Ber derfor om å få oversendt tall for følgende:

A) Antall saker anmeldt av offentlige etater eller av offentlig tjenestemann i tilknytning til arbeidet.
B) Antall saker anmeldt av privat person.

C) Antall saker henlagt etter anmeldelse under punkt A.
D) Antall saker henlagt etter anmeldelse under punkt B.

E) Totalt antall anmeldelser i 2018.

F) Antall saker som er henlagt under C, uten at det er gjort etterforskning av det anmeldte forholdet.
G) Antall saker som er henlagt under D, uten at det er gjort etterforskning av det anmeldte forholdet.

Overnevnte punkter er avkrevd tidligere av blant annet daværende justisminister Kallmyr. Tilføyer følgende punkter:

H) Antall saker anmeldt av privatperson mot offentlig tjenestemann, politikere, offentlig organ/statlig etat.
I) Antall saker under H, som er henlagt.
J) Antall saker under H, som er henlagt uten etterforskning av forholdene.

Tallene ønskes for årene 2013-2019, slik at det er mulig å avklare hvorvidt regjeringen kan holdes ansvarlig for en forverring med tanke på politiets henleggelser av saker, da også spesielt opp mot offentlig tjenestemenn/etater/politikere.

 

Tall avkreves for samtlige politistasjoner og distrikter i Norge.


Dersom det ikke kommer klart nok frem i anmeldelsen, er det nå helt uaktuelt med noe som helst slags samarbeide med offentlige etater eller norske revisjonsselskaper i forbindelse med oppklaring av min sak.
Tall skal benyttes i forbindelse med statistikk.

Hilsen

sensurert

Registrer lovbrudd av det offentlige hos www.offentligklage.org
SAMLESTEDET FOR DE SOM ØNSKER Å FØRE SAMLESAK MOT DET OFFFENTLIGE I EMD.
Målet er å vise systemsviktene, slik at COE (Concil Of Europe – Human rights defenders) får på plass en granskning av Norge i forbindelse med Barnevernet, NAV, Helsevesenet, med mer.
Viktige punker å få frem er politiets henleggelser av anmeldelser mot det offentlige uten å etterforske overgrep begått mot befolkningen, og at advokater ikke tar ut anmeldelse for klare lovbrudd av det offentlige.
Videre at våre politikere ikke bryr seg om lovbrudd av det offentlige på tross av at de får dokumentasjon fra saker.

Dette er klare og alvorlige svakheter ved den norske rettsstat, som gjør at det er behov for hjelp av EU!

FACEBOOK GRUPPE: https://www.facebook.com/groups/167610824666045/

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *