Hensynsløs adferd av politijuristene – Politiet Innlandet

Julie Dalsveen, tillitsvalgt for politijuristenes fagforening for politiet Innlandet, har i Oppland Arbeiderblad blitt spurt ut rundt politiets henleggelser av saker. Det eneste hun gjør er å skylde på politimesteren som har satt opp et hemmelig direktiv over hva som skal henlegges automatisk.

Bakgrunnen til dette oppslaget i avisen, har nok muligens noe med min anmeldelse av Politiet Innlandet, Politiets Spesialenhet, Justisdepartementet og tidligere justisminister Jøran Kallmyr.

Politianmeldelsen av 30.01-2020, ble registrert av politijurist Marte Johansen, ved Gjøvik Politikammer som «Hensynsløs adferd». Politiet Innlandet henla selv anmeldelsen, enda de selv var anmeldt og således inhabile. Når politijurist velger å være motbydelig nok til å benytte sarkasme og klassifisere min anmeldelse som «Hensynsløs adferd» viser det nettopp hva politiet og deres jurister i Norge egentlig står for. At ingen hos Politiet Innlandet ønsket å undertegne eller sette sitt navn på henleggelsen, viser jo også at de vet de handler galt.

For meg er ikke politijurist Julie Dalsveen noe annet enn en av mange psykopater i det norske aristokratiet. Nøkkelordet ligger i kognitiv svikt og manipulasjon. Som tillitsvalgt, er nok oppgaven med å dekke over for sine jurist kollegaer viktig. Likevel er det fint at politimesteren blir blinket ut, da det også har vært i mine tanker om at øverste ledere også må straffeforfølges i forbindelse med min og andres saker.

For å ikke behøve å skrive så alt for mye, velger jeg å vise til 2. verdenskrig og straffeforfølgelsen av de som jobbet i konsentrasjonsleirene. De som jobbet i disse leirene, ble også straffeforfulgt når krigen var ferdig. Om man tenker seg om, fulgte de jo bare ordre som ble gitt når de gasset fangene.
Lederne for konsentrasjonsleirene ble selvfølgelig straffet hardest.

Når politiet i Norge henlegger saker hvor de får dokumentasjon for klare lovbrudd av barneverntjeneste eller andre offentlige etater og sakene klart og tydelig er grove menneskerettighetsbrudd, så er også politiet med på menneskerettighetsbrudd og undertrykkelse av befolkningen. At politiet og deres jurister følger ordre om å henlegge saker på grunn av økonomi, er uten betydning når sakene går på menneskerettighetsbrudd av det offentlige.

Når politijurister ikke forstår at de tar del i undertrykkelse av befolkningen når de henlegger grove lovbrudd mot befolkningen, kan det ikke omtales som noe annet enn kognitiv svikt og empatibrist!

Min oppfordring til politijuristene er å starte å reflektere over hva de holder på med.
Om de ikke skal være delaktige i overgrep mot befolkningen, må de starte å straffeforfølge offentlige ansatte som begår lovbrudd. Det riktige vil være å ta ut en egen anmeldelse mot politisjefen og ikke bruke hans direktiv som unnskyldning.

Politikere må selvfølgelig også straffeforfølges for å få endringer.
I min anmeldelse av 2017, ble ordføreren i Østre Toten kommune og Rådmannen anmeldt.
Grunnen lå i at de nektet å igangsette granskning av lovbruddene til barneverntjenesten.
Når dere støtter opp under et aristokrati ved å nekte befolkningen en mulighet til å få etterforsket lovbruddene aristokratiet står for, gir det jo grobunn til et aristokrati.
Som det fremkommer i anmeldelsen av 2017, ønsket ikke kommuneledelsen å igangsette granskningen på grunn av økonomi. Hvor lenge kan det offentlige benytte økonomi som unnskyldning for å beskytte seg mot rettsforfølgelse?

Selv ser jeg ikke noen annen utvei enn å få en granskning av Kommisjonæren for menneskerettighetene i Europarådet. Håpet er at granskning vil føre til rettssak i EMD mot samtlige i det offentlige som har vært med på å dekke over for lovbruddene som er begått imot min familie og meg.
Listen er i dag meget lang og går helt opp til statsminister Erna Solberg og hennes regjering. Kun fordi politiet ved Gjøvik politistasjon valgte å være med på overgrepene da de henla anmeldelsen i 2017. At politijuristene som har henlagt mine saker må straffeforfølges, er en selvfølge, da de har vært med å undertrykke min familie og meg! At politimester for Politiet Innlandet må straffeforfølges for dette, er også en selvfølge!

Dersom politiet i Norge ønsker å få tilbake tilliten fra befolkningen, må politiet endre seg og beskytte befolkningen fra overgrep av det offentlige. Dette betyr at de må starte etterforsking og straffeforfølgelse av vår regjering og offentlig ansatte som har begått overgrep mot befolkningen.
Gjør de ikke det, er de fortsatt med på å undertrykke befolkningen, slik de gjør i dag.
Man kan ikke skylde på økonomi. De ansatte hos politiet, kan ikke skylde på direktiver og økonomi.

Tilliten til politiet er forlengst borte i store deler av befolkningen. Politijurister tar del i menneskerettighetsbrudd og undertrykkelse av befolkningen, når de følger ordre for å få budsjettet til å gå opp. Faktumet er at dere følger ordre om menneskerettighetsbrudd, på lik linje med de som ble satt til å jobbe i konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig.
Mulig Trude Dale nå forstår hvorfor jeg mener hun har kognitiv svikt og empatibirst.

For oss som blir undertrykket, er respekten for politiet og rettsvesenet borte for lengst!
Politijuristene er ikke noe bedre enn politisjefen, når de ikke selv forstår rett og galt.
Gi heller ut tallene og avdekk for befolkningen, hva som egentlig går feil. Gi beskjed om hva som politimesteren nekter å opplyse om!

Lovgivning for taushetsplikt er ikke for at politimestere kan lage interne regler som undertrykker befolkningen, kun for at han skal kunne vise til fine tall for sin etat!
Taushetsplikten gjelder opplysninger om enkeltpersoner som ikke skal komme på avveie.
Grunnloven er jo klar på at det ikke skal lages murer mellom det offentlige og befolkningen.
Ytringsfriheten er til for at interne forhold som fører til undertrykkelse av befolkningen, skal kunne omtales uten fare for at man blir straffet. Som jurist burde man kjenne til dette rettsprinsippet.

Norge er et aristokrati så lenge det offentlige bortforklarer lovbruddene de er med på, og de ansvarlige for lovbruddene ikke blir straffeforfulgt!

Som et ledd i å få ryddet opp i lovbruddene mot min familie og meg, har jeg muligens tøyd grensene for ytringsfriheten en smule. Viser derfor til straffelovens paragraf 19. Det jeg har skrevet er for å få en opprydning i overgrepene av det offentlige, samt sette fokus på hva politijurister egentlig gjør når de henlegger anmeldelser for menneskerettighetsbrudd av det offentlige. Med andre ord har jeg ikke gjort noe straffbart. For meg er det selvtekt å si klart ifra på en kraftfull måte.

Gransk dere selv, før deres handlinger fører til større ordensforstyrrelser! Ryddes det ikke opp, vil det bli demonstrasjoner, samt eskalering i sosiale media. Start med å gi ut tallene til statistikken som avkrevd av dere, i stedet for å fremsette dere selv som ofre slik psykopater har for vane!
Avdekk det politisjefen for Innlandet Politidistrikt ikke tør å stå for.

Gi deres stemme ved å undertegne underskriftskampanjen for å få barnevernet gransket av kommisjonæren for menneskerettigheter. Et viktig punkt her, er jo å se på politiets henleggelser av saker i Norge.

Hilsen,
Undertrykt

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *