Samfunnsproblemer


Warning: Division by zero in /home/samfucbj/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

Vi vil under denne kategorien legge ut artikler som direkte berører samfunnsproblemer.
For å belyse problemene som legges ut her, vil det være et krav til dokumentasjon.
Dokumentasjonen vil inngå i en egen base og det vil være mulighet for å lage grafiske tidslinjer som viser hendelsenes gang.
Det vil gjøres et skille mellom type samfunnsproblem. Dette går på om det er rene lovbrudd som gjøres, eller om saken kun går på etiske forhold.

Det vil også lages en underkategori hvor saker hvor det begås lovbrudd av offentlige ansatte blir publisert.
For at en artikkel skal legges ut her, holder det ikke å sette ut påstander. Fakta må dokumenteres med konkrete bevis som forankres til artikkel.
Det vil legges opp til at privatpersoner blir anonymisert. Personer ansatt i det offentlige må være i stand til å stå for sine handlinger og det legges ikke opp til å anonymisere disse.
Bakgrunnen for at man gjør det slik ligger ikke i personhets.

Grunnen er at personer som jobber i det offentlige og er med på overgrep mot befolkningen, normalt sett opptrer på liknende måter i andre saker.
Ved å få frem hva og hvem som har begått noe i en sak, vil det være lettere for andre å stå frem med sin sak.
Vi ber derfor om at alle som leser om personer i disse sakene, opptrer på en fornuftig måte i sosiale media.
Vi påpeker at saker normalt har to sider. Det er derfor viktig å ha i baktankene at det kan være en realitet som ikke kommer frem i det som er publisert.
Målet med å få sakene inn i media, er for at det da er lettere å få igang granskning av forholdene, slik at rettssystemet kan ta over.
Dessverre er det slik at det offentlige ikke gjør noe med saker før de gir store konsekvenser for de høyere opp i systemet.
Først da gjøres det noe med lovbruddene til de under i organisasjonen. Ofte gjøres ingen ting da heller, fordi de på toppen har for mye å tape på at noe gjøres.

Hvorfor det er slik bygger nok på mange forskjellige forhold. Av åpenbare grunner som ofte kommer frem, er bekjentskap, økonomiske grunner og kollegial beskyttelse.
| | | Next → |

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *