Guri Bråthen

Guri Bråthen er Arbeiderparti politiker og innehar posisjonen som ordfører i Østre Toten kommune.
En ordførers oppgave er å påse at kommunens ansatte utfører sitt arbeide i henhold til fastsatte lover og regler, samt sørge for at kommune administrasjonen sørger for at innbyggere får den tjenesten de skal.
Bindeleddet mellom kommunens ansatte og politikere i kommunen, er via rådmannen.
I dokumentasjonen som legges ut i forbindelse med sak ØTK BV-1, vil man se at ordfører beskytter kommune administrasjon og ansatte i barneverntjenesten, fremfor å sørge for at saken blir gransket for lovbrudd.

Del dette:
Les hele