Forklaring Grunnlovens paragraf 16

Grunnlovens paragraf 16, lyder som følger:

Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.

Som man ser, står det at staten skal understøtte den evangeliske-lutherske kirkes tro.
Videre skal alle tros- og livssynssamfunn understøttes på lik linje.

I ordet understøtte religionene, betyr det at man skal verne om religionene.
Å tillate å brenne bibelen er forbudt i henhold til denne loven, da handlingen anses som blasfemisk av kristendommen. Selv om noen vil si at de er kristne og at det er i orden at man brenner bibelen, må man likevel respektere andre religioner.

Når man så tar til orde for at det er i orden å brenne religiøse symboler, bøker, etc, bryter man med Grunnlovens § 16.

Målet for paragrafen er å beskytte samfunnet mot opptøyer og voldelige konfrontasjoner som følge av religions uenigheter. I et demokrati skal alle religioner respekteres.
Dette kommer egentlig tydelig frem i Grunnlovens paragraf 16.

Det våre politikere ikke er i stand til å forstå, er at det er forskjell på ytringer og trakassering.

I et demokrati er det helt lov å ha andre meninger og ytre de, men ytringer skal likevel følge reglene for etikk og moral. Det man lager er et umoralsk samfunn.

 

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *