Visdomsord og filosofi

For at et samfunn skal blomstre, er det viktig med visdom og kunnskap!

Vi velger å dedikere en egen tråd kun til filosofiske tanker.

Det vil her kun publiseres artikler som er ment for å gi en bedre forståelse av samfunnet og problemer man kan møte. Det vil ikke være anledning til å fremsette negative artikler under denne tråden.

Emnet man tar opp må behandles på en filosofisk måte ved at problemer belyses uten frykt.
Det stilles krav til at det ikke skal være noen form for aggresjon eller nedsettende språkbruk.

Målet er å gi en god leseopplevelse og ta publikum med inn i et annet tankemønster på en god måte.
Dette lar seg gjøre dersom man har en veloverveid tanke bak innlegget.


Det påpekes at ingen ting er feil innen filosofi.
Er noe mindre riktig, må andre heller komme med en mer opplysende vei i sin forklaring, slik at vi forstår mer sammen på en god måte!

Vi har alle forskjellige oppfatninger av rett å galt. Dette har med at vi har forskjellige erfaringer fra våre liv,
som påvirker hvordan opplevelsene og oppfatningene vi får.

Målet med filosofi er gi andre en mulighet til å se ting i et nytt lys, samtidig med at man selv også tar til seg nye erfaringer.

At man mener noe en dag og senere snur i samme sak, betyr ikke at man tok feil tidligere.
Det betyr bare at man har lært mer og ser ting mer riktig i dag. Det er bra!

I morgen er en ny dag for å få enda bedre forståelse!

Sitater:
«Av og til er det enklere å undertrykke den undertrykte, enn å gjøre det rette.»

Visdoms ord:
«Du nevnte noe om at jeg hadde frykt. Jeg trodde ikke på det i starten.

Nå begynner jeg å forstå at vi har en frykt vi ikke merker, da vi er så vant med den. 

Det nok noe i det at vi har frykt, fordi vi ikke kan involvere oss. 
Vel, vi kan involvere oss, men erfaringen er at det ikke fører noen vei.
Frykten skaper aggresjon.
Tristheten og alle de andre følelsene i oppgitthet over systemet, gjør at vi rygger unna helt ubevisst.  

Det er jo frykt!
«

Dikt:
Vi er alle som dråper med vann i vårt samfunn.
Pass på hvilken ringvirkninger du lager, der du går.
En dråpe var nok til å få strømmen av dråper til å danne en elv.
Sørg for at dråpene som følger deg, har en god vei å gå.
Sammen vil vi føres frem!

InGutta Aquae
En vanndråpe

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *